Deutsch
English
Français
Nederlands
Português brasileiro
Wir sind die Freiheit Stiftung e.V.

DOELEN

De DOELEN mogen niet geringer zijn, dan al dat te vorderen wat de VRIJHEID van de mens dienstig is, en dit in harmonie met onze levensruimte – MOEDER AARDE.

Hier kan vooral opgevorderd worden die noodzakelijke veranderingen, die vele regeringen tot nog toe als “gemakshalve steeds verwaarloosd hebben”.