Deutsch
English
Français
Nederlands
Português brasileiro
Wir sind die Freiheit Stiftung e.V.

WIJ

WIJ zien ons als een groep van voorrijders in een nieuwe tijd. WIJ hebben ons op Christus Hemelvaartsdag 2012 verzameld, om met liefdevolle en lichtvolle energiën daartoe bij te dragen, deze drang naar VRIJHEID te gaan.

Om zich VRIJ te voelen, kan dat op de meest uiteenlopende wijzen geschieden. Daarbij schrijven wij vooral de basisbeginselen en de basisverzorging van het leven door onze vereniging hoog in ons vaandel (onbeperkt basisbeginsel van een mini-mum inkomen, VRIJE energie, voldoende en gedecentraliseerde verzorging van de levensmiddelen in overeenstemming met de natuur etc.).

Er zal ook een soort van bewustzijnwerk noodzakelijk zijn, waardoor we kunnen onze eigen grenzen kunnen verleggen, zoals bijvoorbeeld, dat er genoeg is voor ons allemaal. Alleen met onze INNERLIJKE VRIJHEID kunnen we werkelijk vrij zijn.