Deutsch
English
Français
Nederlands
Português brasileiro
Wir sind die Freiheit Stiftung e.V.

Visie

In het voorwoord van de stichtingsakte staat:

De vereniging : “Wir sind die Freiheit Stiftung  e.V.” werkt voor een volledig vrijzijn met alleen maar onafhankelijke mensen. Hier kan eenieder zich in overvloed, zonder tekorten, gelukkig voelen en zich in de maatschappij geïntegreerd zien, in volledige gezondheid, met een toepasselijk en bestaand holistisch gezondheidssysteem voor elke mens. Daarbij leven de mensen in vrede en vrijheid met alle volkeren en culturen van deze wereld – in harmonie met de natuur – naar een liefdevol met-elkaar-zijn.