Deutsch
English
Français
Nederlands
Português brasileiro
Wir sind die Freiheit Stiftung e.V.

DOEL:  Beweging van het geld

Het onvoorwaardelijk basisinkomen, dat voldoende verzorging en vrij wonen toelaat, moet voor iedere burger een realiteit worden.

Voor geldverandering, beter geformuleerd als geldwaarde verandering, komen wij  er niet omheen, een alternatief te ontwikkelen om de buitenissige rente en rente op rente te verlaten. In enkele regios kunnen wij reeds praktische toepassingen in deze richting vaststellen.

Meerdere schuldgevoelens en schuld bewustzijn dienen omgepoold te worden.

Het vrij belangrijke goddelijke gebod: geef een tiende deel, dienen wij weer in te voeren. De geldstromen en actieve bedrijven werken niet harmonisch, wat vooral toe te schrijven is aan het gemis van dit gebod:  geef een tiende deel. Deze hebzucht om onze Schepper niet zijn tiende deel te geven verklaart waarom deze inkomsten niet ter beschikking kunnen worden gesteld van de gemeenschap.

  

Terug naar overzicht